Translate to:

Събития в град Елхово и региона

 

Отбелязване на празника на лозаря „Трифон зарезан”

Дата: 14 Февруари 2011г. от 11.00 часа

Място: местността „Лозята”

Организатор: читалище “Развитие” и „Лозарско дружество”


”Общински кукерски празник Бояново 2011”

Дата: 6 Март 2011г.

Място: с. Бояново

Организатор: Община Елхово, Читалище с. Бояново


Празник на град Елхово

Дата: 26 Март 2010г.

Периодичност: провежда се всяка година

Място: територията на общината

През 1994 година на заседание на Общинския съвет е взето решение за утвърждаване на официалния празник на град Елхово. Събитието се отбелязва с множество мероприятия през цялата предходна седмица – състезания, концерти, викторини.

Кулминацията е съпроводена с литературно-музикална програма, в която вземат участие деца от детски градини, ученици, самодейци от читалищата на общината и гости.

Организатор: Община Елхово


Балкански пленер “Яница”

Дата: Месец Юни 2011г.

Място: територията на общината

Пленерът има за цел да се популяризират чрез произведения на изкуството уникалната природа на Елховския край, архитектурно-историческите забележителности, бит и духовност, изразени чрез предания, фолклор, нрави и обичаи. В пленера участват творци от България и Турция. Завършва с експозиция от създадените творби.

Организатор: Община Елхово

Начало > Събития