Translate to:

Полезни изкопаеми

 

Важно стопанско значение имат запасите на лигнитни въглища, на медни и оловно-цинкови руди. Елховското лигнитно находище се намира по поречието на река Тунджа и е с доказани запаси около 600 млн т. То е с ниска калоричност и високо съдържание на сяра, поради което е неизползваемо, но притежава потенциал за бъдеща експлоатация.

 

В Устремското рудно поле са съсредоточени основните залежи от оловно-цинкова руда, които се експлоатираха чрез рудник „Лесово”, който е закрит през 1995 г.

 

Прогнозни са запасите на медни руди при село Лалково, но находището все още не е разработено. При село Гранитово пък се намира кариера за добив на гранит.

 

Срещат се също отделни находища на барит (при Дервентските възвишения), а също и на строителни материали – сиенит, андезит, чакъли, пясък.

 

Начало > География > Полезни изкопаеми