Translate to:

Населени места

 

img_8861

Селищната мрежа е съставена предимно от села с население под 500 д. Според географското си положение спрямо общинския център селата в общината се поделят на четири групи: северни (Кирилово, Бояново, Жребино, Стройно, Борисово), западни (Изгрев, Пчела, Трънково, Малък Манастир), югоизточни (Добрич, Маломирово, Чернозем, Лалково, Славейково, Раздел) и южни – Гранитово, Мелница, Вълча поляна, Малко Кирилово, Голям Дервент и Лесово.

 

Най-голямо е и добре развито, благодарение на географското си положение, е граничното село Лесово.

Начало > География > Населени места