Translate to:

Селско стопанство

 

Био ферма за билки

Община Елхово има промишлено-аграрен профил.

 

Развитието на земеделието се определя от благоприятните природни условия. То притежава растениевъдна насоченост, като с най-важно значение са зърнените култури, особено пшеницата, царевицата и ечемикът, които заемат над 1/3 от обработваемите площи.

 

Добри условия има също за отглеждането на технически култури и по-специално на слънчоглед кореандър и тютюн.

 

Специализиращи подотрасли на животновъдството са биволовъдството и пчеларството.

 

В отделни райони е застъпено и лозаро-овощарството, както и зеленчукопроизводството (чесън, бамя, домати, дини, пъпеши). Селскостопанският фонд на Елховска община е в размер на 530 000 дка, а площта на обработваемата земя възлиза на 377 000 дка (54 %).

Начало > География > Селско стопанство