Translate to:

Климат

 

 

Характерен за Сакаро-Странджанската област е преходно-средиземноморският климат, докато за Северно-тунджанската типичен е преходно-континенталният.

 

Средната годишна температура е около 12° С (средна януарска – 0° С, средна юлска – 24 ° С), а средногодишните валежи, които са разномерно разпределени през годината, се колебаят между 500 и 750 мм/год.

 

Снежна покривка се задържа рядко, а мъглите са характерни за средно около 70 дни в годината.

 

Липсата на високи оградни планини и близоста до морето облуславят наличието на североизточни ветрове със средна скорост 3,3 м./сек. Типичен за долината на река Тунджа е южният вятър, който се проявява главно през пролетта.