Translate to:

Образование

 

В град Елхово функционират общо 5 училища и 3 детски градини (Общински детски комплекс, „Надежда” и „Невен”).

Най-важните образователни центрове в града са профилираната гимназия „Св. Климент Охридски” и професионалната гимназия „Стефан Караджа”.

В Елхово има и две основни училища – „Св. Св. Кирил и Методий” и „Паисий Хилендарски”, както и помощно училище – интернат за деца с умствени увреждания „Никола Вапцаров”.

 

Основно училище „Паисий Хилендарски” е създадено през 1886 г. като първото класно училище в града. То е съхранило и пренесло през годините най-светлите български и възрожденски идеали, а днес е институция, в която работят висококвалифицирани преподаватели, възпитаващи младото поколение според съвременните модерни изисквания и тенденции.

 

Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”  е съхранило и пренесло през годините най-светлите български възрожденски идеали, днес училището е институция, в която работят висококвалифицирани учители и служители, които обучават и възпитават младото поколение според съвременните модерни изисквания и тенденции.

 

Училището непрекъснато се обновява и впечатлява както с външния си вид, така и с вътрешната уредба и материално-техническа база. То разполага с два кабинета по информационни технологии, Вазова стая, кабинети по български език, география, физика, химия, биология, история, кабинети по изобразително изкуство и музика, обновен физкултурен салон, добре уредени класни стаи, корпус за труд и техника с кабинети по: готварство, металообработване, дървообработване, текстил и компютърен кабинет, площадки за спорт и отдих, кинозала.

Учители и ученици все по-уверено работят по собствени проекти, одобрени от МОМН, с която дейност се доближават до европейските образователни стандарти. Кредото на училището е : “ Ние можем ! “

 

Гимназия „Св. Климент Охридски” е създадена в 1920 г., а днес провежда профилирано обучение с природо-математическа насоченост и интензивно изучаване на чужди езици. Училището притежава съвременна материално-техническа база и разполага с богата библиотека.

 

Другата гимназия в града „Стефан Караджа”има четиридесетгодишна история. Нейните професионални направления са три – машиностроене, лека промишленост и електротехника, а през 2010 година бе обявен прием по новата специалност – „Бизнес услуги”. Училището се финансира от Министерството на образованието и науката и разполага с добра материална база – компютърен кабинет, учебни работилници и лаборатории.

 

Обединено детско заведение/ОДЗ/ „Невен”е целодневна детска градина с общинско финансиране. Намира се в центъра на гр.Елхово, разположена в две сгради на ул. ”Славянска” 6 и ул. ”Ангел Вълев” 19. Построени през 1975г. Към ОДЗ “Невен” функционират и два филиала в селата Лесово и Гранитово с около 40 деца.

 

Целодневна Детска Градина ”Надежда” отваря врати на 5.11.1985 г. за най-малките жители на гр. Елхово, като капацитетът й е 150 деца. Проектът е типов, но функционален, с три отделни входа, като във всеки са разположени по две от 6-те групи. От 2009 година двете детски групи в селата Маломирово и Бояново са филиали на ЦДГ”Надежда” и в тях се отглеждат и възпитават общо 46 деца.