Translate to:

СПОРТ

 

Спортни съоръжения на територията на град Елхово:

  • Стадион – поддържан и активно използван от Общински футболен клуб. Разполага с 1 500 места;
  • Футболно игрище до стадиона /резервен стадион/ – използва се за тренировъчна дейност;
  • Салон за борба;
  • Спортна площадка до читалището – с баскетболно игрище и детска площадка;
  • Спортна площадка в ромската махала – с игрища за волейбол, народна топка, футбол и детска площадка;
  • Физкултурни салони и площадки в учебните заведения.
Начало > Спорт