Събития

chasovnik

Отбелязване на празника на лозаря „Трифон зарезан”
Дата: 14 Февруари

Място: местността „Лозята”

Организатор: читалище “Развитие” и „Лозарско дружество”

”Общински кукерски празник Бояново”
Дата: Март

Място: с. Бояново

Организатор: Община Елхово, Читалище с. Бояново

Празник на град Елхово
Дата: Последната седмица на март

Периодичност: провежда се всяка година

Място: територията на общината

През 1994 година на заседание на Общинския съвет е взето решение за утвърждаване на официалния празник на град Елхово. Събитието се отбелязва с множество мероприятия през цялата предходна седмица – състезания, концерти, викторини.

Кулминацията е съпроводена с литературно-музикална програма, в която вземат участие деца от детски градини, ученици, самодейци от читалищата на общината и гости.

Организатор: Община Елхово

Празник на баницата

Дата: третата събота на септември

Организатор: Община Елхово

Балкански пленер “Яница”
Дата: Месец Юни

Място: територията на общината

Пленерът има за цел да се популяризират чрез произведения на изкуството уникалната природа на Елховския край, архитектурно-историческите забележителности, бит и духовност, изразени чрез предания, фолклор, нрави и обичаи. В пленера участват творци от България и Турция. Завършва с експозиция от създадените творби.

Организатор: Община Елхово

sunny-day-large

Археологическа изложба

Археологическата изложба към Етнографско-археологическия музей в Елхово е разположена в самостоятелна експозиционна зала с площ от 100 кв.м. в близост до Районен съд – гр. Елхово.

Резерват Долна Топчия

Резерват Долна Топчия е поддържан резерват, който се простира на територия от 467,47 хектара в землището на град Елхово.

Тракийски слънца

Тракийски слънца са скални светилища, които се намират на около 4 км на юг от с. Мелница по асфалтовия път към с. Лесово. На това място през 1990 г. са открити група мистични тракийски скални кръгове.

Тракийски долмени

Най-значимите находки от времето на Древна Тракия в Елховско определено са двата долмена запазени южно от пограничното село Голям Дервент.

Етнографско-археологически музей

Етнографско-археологически музей – Елхово е създаден през 1958 г. в центъра на града и представя една от най-интересните и оригинални етнографски експозиции в страната.

Местността Дрънчи Дупка

Местността Дрънчи дупка е разположена в землището на село Мелница само на 18 км от град Елхово. Обявена е за природна забележителност през 1968 г.

Парорийски манастир

На 35 км югоизточно от град Елхово в землището на боляровското село Воден се намират останките на исихасткия манастир „Св. Богородица”. Той е бил създаден през 1335 г. в тогавашната погранична област Парория

Манастир Света Троица

Девическия манастир „Света Троица“ е разположен на 25 км южно от град Елхово, близо до тополовградското село Устрем (Вакъф). Това е най-големия манастир в Странджанско-Сакарския планински масив.

Контакти

Етнографско-археологически музей – Елхово
Телефон: 0478 / 88 039
Община Елхово
Телефон: 0478 / 88 004