Спорт

Спорт

Спорт Спортни съоръжения на територията на град Елхово: Стадион – поддържан и активно използван от Общински футболен клуб. Разполага с 1 500 места; Футболно игрище до стадиона /резервен стадион/ – използва се за тренировъчна дейност; Салон за борба; Спортна площадка...
Кухня

Кухня

Кухня Кухнята на елховския край е разнообразна и е запазила много старинни рецепти. Най-разпространени ястия са: кисело зеле със свинско месо на тава (зелник), пилешка и свинска кавърма, дроб-сърма, сарми с лозов лист, зелеви сарми, бял боб в гърне, гювеч със зарзават...
Седловина Елхово в Антарктика

Седловина Елхово в Антарктика

Седловина Елхово в Антарктика Представлява покрита с лед седловина в североизточната част на о. Ливингстън с надморска височина 420 м и дължина 1 км, свързваща възвишенията Глинър на запад-югозапад и хълм Лесли на изток-североизток. Средната точка на седловината е...
Местоположение

Местоположение

Местоположение Град Елхово се намира в центъра на Долна Тунджа в южната част на Ямболска област и е административен център на Община Елхово, която заема територия от 702 кв.км. Централното му местоположение го прави най-удобното място за опознаване на земите по...
Колхидски фазан

Колхидски фазан

Колхидски фазан Разпространение Колхидския фазан е бил разпространен в Югоизточна Европа (Тракийската низина), на изток от Черно море в Задкавказието (областта Колхида в Грузия), Североизточен Азербайджан, Южна Армения и Северозападен Иран. В нашата страна колхидският...
Местоположение

Климат

Климат Характерен за Сакаро-Странджанската област е преходно-средиземноморският климат, докато за Северно-тунджанската типичен е преходно-континенталният. Средната годишна температура е около 12° С (средна януарска – 0° С, средна юлска – 24 ° С), а средногодишните...